Màng chống thấm HDPE Hòa Phát Đạt

Bảng báo giá màng chống thấm HDPE lót hồ dày từ 0.3mm, 0.5mm, 0.75mm, đến 1mm