Giá bạt xanh cam Hòa Phát Đạt

Báo giá bạt nhựa xanh cam 2 lớp khổ 2m, 4m, 6m, 8m, 10m - 2023