Quy định của Pháp luật về đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu

Đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu là một nhu cầu chính đáng của người sử dụng đất. Trong thực tế, việc đăng ký cấp giấy chứng nhận lần đầu gặp không ý khó khăn do người dân chưa nắm rõ các quy định và trình tự thủ tục hành chính

0947.126.879 ĐĂNG KÝ TƯ VẤN